8 ประเภทเงินได้พึงประเมิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ต้องรู้!

8 ประเภทเงินได้พึงประเมิน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ต้องรู้!

อะไรคือเงินได้พึงประเมิน!? รู้จักกับเงินได้พึงประเมิน และประเภทของเงินได้พึงประเมินแบบง่ายๆ ฉบับไม่ซับซ้อนที่ทุกคนควรรู้เอาไว้

เมื่อคุณเริ่มต้นทำงานจึงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ไม่ว่าใครก็ต้องจ่ายภาษี เนื่องจากว่าเรานั้นมีรายได้ หรือเงินเดือนแล้วนั่นเอง ซึ่งตามหลักแล้วสิ่งนี้ที่เราจะต้องเสียภาษีมันจะถูกเรียกว่า ‘ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา’ แต่ถ้าจะให้เจาะลงลึกไปกว่านั้นก็เรียกว่า ‘เงินได้พึงประเมิน’ นั่นเอง โดยตามหลักความเป็นจริงแล้ว เงินได้พึงประเมินนั้นมีอยู่หลากหลายประเภทด้วยกัน แต่ก่อนที่เราจะได้ดูในเบื้องลึกของหัวข้อประเภทต่างๆ ของเงินได้พึงประเมินแล้ว เราขออนุญาตพาไปรู้จักถึงความหมายที่มาของเงินได้พึงประเมินกันก่อนดีกว่าว่ามันหมายความว่าอะไร

เงินได้พึงประเมินคืออะไร?

โดยปกติแล้วความหมายของตัวเงินได้พึงประเมินนั้นก็คือเงินได้ที่กฎหมายบังคับให้เราต้องจ่ายเสียภาษี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเงินได้ที่เราได้รับจะเป็น เงินได้พึงประเมินแทบทั้งหมด *เว้นแต่จะมีกฎหมายเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเงินได้ก้อนนั้นเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี*

เงินได้พึงประเมินมีกี่ประเภท และอะไรบ้าง?

เงินได้พึงประเมินนั้นตามกฎหมายแล้วจะประกอบไปด้วยทั้งหมด 8 ประเภท ดังนี้

1) เงินได้พึงประเมิน – เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินบำนาญ และรวมไปถึงการที่เราได้ผลประโยชน์อื่นๆ ที่เราก็เอาเข้ากระเป๋าตัวเอง พวกนี้ก็ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินด้วยนะ อาทิเช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทางที่บริษัทออกให้ ค่ารับประทานอาหารต่างๆ รวมไปถึงการที่เจ้านายจ่ายค่าหนี้ให้กับลูกน้อง เป็นต้น 

2) เงินได้พึงประเมิน – เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ (รับงานเป็นครั้งคราว ไม่ใช่ถาวร) เช่น งานฟรีแลนซ์ค่านายหน้า เงินประจำตำแหน่ง รถประจำตำแหน่ง ค่ารีวิวสินค้าต่างๆ ค่าตอบแทนของพริตตี้ พิธีกร เป็นต้น โดยข้อนี้จะค่อนข้างคล้ายคลึงกับข้อที่ 1 ด้วย

3) เงินได้พึงประเมิน – เงินได้เนื่องจากค่า Goodwill (สินค้าที่มาจากค่าของความนิยม) เช่น ลิขสิทธิ์ ค่าเงินรายปี เครื่องหมายการค้า ค่าความนิยม ค่าเฟรนไชส์ รวมไปถึงทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนอื่นๆ ด้วย

4) เงินได้พึงประเมิน – รายได้ที่มาจากการลงทุนทางการเงินต่างๆ อาทิเช่น ค่าได้ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร เงินลดทุน เงินเพิ่มทุนผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น เป็นต้น *ประเภทนี้ไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายได้*

5) เงินได้พึงประเมิน – เงินได้ที่เป็นประโยชน์สามารถนำเอามาคำนวณจากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่เกี่ยวกับการเช่า เช่น ค่าผิดสัญญา การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน เป็นต้น

6) เงินได้พึงประเมิน – รายได้ที่ได้มาจากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ (ทันตกรรม, เภสัชกรรม, เวชกรรม, เทคนิคการแพทย์, ผดุงครรภ์, พยาบาล และกายภาพบำบัด) วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม เป็นต้น

7) เงินได้พึงประเมิน – รายได้ที่ได้มาจากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ ในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ ง่ายๆ เลยก็คืออาชีพรับเหมาก่อสร้าง 

8) เงินได้ที่ไม่ได้อยู่ในเงินได้พึงประเมินข้อที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 – เงินได้ที่มีที่มาจากการทำธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ นั่นเอง

เครดิต: http://www.rd.go.th/publish/seminar/seminar_190205.pdf

ติดต่อเรา

@accountpro line qr code

LINE ID : @accountpro

สาขารัชดา (สำนักงานใหญ่): 

129/1 อาคารรัชดาออร์คิด ซอยหัสดีเสวี ถนนสุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ให้เราติดต่อกลับ

Copyright © 2020 Accountpro plus Co., Ltd. All rights reserved.