สัญญาเช่าทรัพย์ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับเข้าใจง่าย

สัญญาเช่าทรัพย์ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับเข้าใจง่าย

ไขข้อข้องใจ เรื่องการปรับเกณฑ์สิทธิสำหรับธุรกรรมเช่าทรัพย์สิน เป็นมายังไง มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง!?

ในการทำบัญชีเช่นทรัพย์สิน แน่นอนว่าสิ่งที่ต้องคำนึงถึง นอกจากการจัดทำงบการเงินสำหรับเช่าทรัพย์สินในแต่ละอย่างแล้วนั้น อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องคำนึงถึงไม่แพ้กันคือเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเอง ยิ่งในกรณีผู้ที่มีบัญชีแล้ว บางครั้งอาจจะเกิดการสับสนงุนงงว่าควรจะทำยังไงต่อ จากเดิมความแตกต่างในการรู้ถึงรายรับ และรายจ่ายของบริษัทที่มีธุรกรรมเช่าทรัพย์สินจะขึ้นอยู่กับสรรพากร

ซึ่งกรมสรรพากรได้ออก ท.ป. 299 / 2561 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาออกมาเพื่อไขข้อข้องใจในเรื่องนี้ให้มากขึ้น ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปในทางด้านไหนบ้าง รวมไปถึงผู้เช่า และผู้ให้เช่าควรเตรียมตัวรับมือเพื่อให้สอดคล้องกับที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันยังไง ไปดูกัน
โดยขอเปรียบเทียบให้เห็นกันแบบชัดๆ จากฉบับเดิม จนถึงฉบับใหม่ว่ามีสิ่งไหนแตกต่างกันบ้า

มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 17

ด้านผู้ให้เช่า – สัญญาเช่าดำเนินงาน
ผู้ให้เช่าต้องรู้ถึงรายได้ที่ได้จากค่าเช่าในสัญญาเช่าดำเนินงานตลอดอายุสัญญาในการเช่า เว้นเสียแต่ว่าจะมีเกณฑ์อื่นๆ ที่ดีกว่าและเป็นประโยชน์ทำให้ผู้ให้เช่า
ด้านผู้เช่า – สัญญาเช่าดำเนินงาน
ผู้เช่าต้องรู้ถึงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญาในการเช่า นอกจากจะมีเกณฑ์อื่นๆ ที่เป็นระบบซึ่งสะท้อนถึงระยะเวลาที่ผู้เช่าสามารถได้รับประโยชน์ที่ดีกว่า

หลักเกณฑ์เดิม ท.ป. 155 / 2549

ด้านผู้ให้เช่า – รายได้และรายจ่ายต้องมีการคำนวณตามจริงที่เป็นไปในบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สิน โดยบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ให้เช่านั้นต้องนำรายได้ในการเช่า ค่างวด และรวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมารวมกัน คำนวณให้เป็นรายได้ – รายจ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาของบัญชี สำคัญคือรอบระยะบัญชีนั้นต้องแบ่งตามส่วนระยะเวลาในการให้เช่าทรัพย์สินด้วย
ด้านผู้เช่า – สำหรับการคำนวณรายรับ และรายจ่ายทางด้านของผู้เช่า ที่ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้เช่าทรัพย์สินต่างๆ ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยผู้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้เช่านั้นจะต้องคำนวณทั้งค่าเช่า ค่างวด ไปจนถึงรายจ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องคิดเป็นรายจ่ายในแต่ละรอบในระยะเวลาบัญชีนั้นๆ แทน

หลักเกณฑ์ใหม่ ท.ป.299 / 2561

ในตัวหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่งออกมา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยดังนี้
ด้านผู้ให้เช่า – ในการคำนวณรายได้ และรายจ่ายของบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในการให้เช่าทรัพย์สิน ยังคงใช้เกณฑ์สิทธิเหมือนเดิม โดยบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจำเป็นที่จะต้องนำรายได้ที่ได้จากการเช่าหรือจะเป็นค่างวด และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาคำนวณเป็นรายได้ และรายจ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามส่วนแห่งระยะเวลาของการให้เช่าทรัพย์สินเหมือนเดิม หรือตามเกณฑ์อื่นที่เหมาะสมตามวิธีการทางบัญชีที่มีการรับรองได้ทั่วไปนั่นเอง
ด้านผู้เช่า – มาถึงทางด้านของผู้เช่ายังคงต้องมีการคำนวณรายได้ และรายจ่ายของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ทำการเช่า โดยให้ใช้เกณฑ์สิทธิดังเดิม แต่ต้องให้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นนำรายจ่ายค่าเช่า ค่างวด และรายจ่ายในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมารวมกัน พร้อมคำนวณเป็นรายจ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามส่วนแห่งระยะเวลาการเช่าทรัพย์สิน หรือตามเกณฑ์อื่นๆ ที่เหมาะสมตามวิธีการทางบัญชีที่รับรองได้ทั่วไปแทน
**ในกรณีที่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อทำการคำนวณทั้งรายได้ และรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีไปแล้วให้เลือกใช้วิธีนั้นไปตลอด ยกเว้นว่าจะได้รับอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีจากอธิบดีกรมสรรพากรนั้นๆ

สรุปง่ายๆ เพิ่มความเข้าใจ

เราจะเห็นได้ว่าจากเดิม ท.ป. 155 / 2549 ด้านผู้ให้เช่ากำหนดเนื้อหาเหมือนกันกับมาตรฐานที่บัญชีกำหนด แต่ของผู้เช่าไม่ได้กำหนด ทำให้อาจจะเกิดความต่างของบัญชีและภาษีอากร ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของยอดเงินที่ไม่เท่ากันระหว่างบัญชีกับภาษีนั่นเอง สร้างความหนักใจให้กับผู้ทำบัญชีได้
แต่หลังจากได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น ท.ป.299 / 2561 ก็สามารถลดภาระของผู้ทำบัญชีลงได้ เนื่องจากมีการปรับเนื้อหาทางด้านของผู้เช่า ที่ทำการระบุให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานที่บัญชีกำหนด ซึ่งฉบับนี้ก็สอดคล้องกันทั้งสองฝ่าย ทั้งด้านผู้ให้เช่า และด้านผู้เช่านั่นเอง

ติดต่อเรา

@accountpro line qr code

LINE ID : @accountpro

สาขารัชดา (สำนักงานใหญ่): 

129/1 อาคารรัชดาออร์คิด ซอยหัสดีเสวี ถนนสุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ให้เราติดต่อกลับ

Copyright © 2020 Accountpro plus Co., Ltd. All rights reserved.