รับทำบัญชี

ดูแลการบัญชีหน้าร้านและออนไลน์ทั้งหมด

รับทำบัญชี โดย สำนักงานบัญชีคุณภาพ

รับทำบัญชี รายเดือน/ปี และนำส่งงบการเงิน

AccountPro รับทำบัญชี จัดทำบัญชีให้ลูกค้า ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีของบริษัท ออกงบการเงินให้เป็นไปตาม พรบ.การบัญชี, ประมวลรัษฏากร และมาตรฐานการบัญชี สะดวก รวดเร็ว ในราคาย่อมเยาว์ 

หมดกังวลถูกประเมินภาษีอากร และค่าปรับจากการยื่นภาษีไม่ถูกต้อง และเพื่อช่วย SMEs และร้านค้าอนไลน์ในการลดค่าใช้จ่ายทางภาษี พร้อมยังปิดงบการเงินเป็นประจำทุกเดือน และส่งงบการเงินให้ลูกค้าได้นำผลประกอบการของร้านค้าไปวางแผนการขายทุกเดือน

เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

ทำไมต้องจ้างสำนักงานบัญชี?

ในโลกธุรกิจออนไลน์ทุกวันนี้ที่มีการแข่งขันเข้มข้น ทำให้ใคร ๆ ก็สามารถประกอบธุรกิจได้ง่าย ๆ SMEs จึงเกิดขึ้นมากมาย แต่การจะทำให้ร้านค้าอยู่รอดระยะยาวเป็นเรื่องที่ยาก หากมัวเสียเวลากับการบันทึกบัญชี คงไม่สามารถแข่งขัน ตามทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นแน่ ซึ่งสำหรับ SMEs นั้นจะต้องคำนึงถึง

:: ค่าใช้จ่าย การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท ไม่คุ้มสำหรับ SMEs

:: ภาษี ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่ ค่าปรับต่างๆ

:: เวลา ประหยัดเวลา เมื่อเทียบกับการศึกษาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ และการบันทึกบัญชี ซึ่งหากเจ้าของมีการขายหลายช่องทาง ก็ยังจำเป็นต้องจ้าง admin มาบัญทึกระบบบัญชี

ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงาน รับทำบัญชี AccountPro?

– ราคาย่อมเยาว์ เริ่มต้นต่อเดือนเพียง 1,000 บาท
– ประหยัดเวลา ลดความยุ่งยากเมื่อเทียบกับการบันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชีออนไลน์ 
– ไม่ทิ้งงาน AccountProให้บริการมากว่า 10 ปี รวมกว่า 200 ราย
– งานคุณภาพ เรารับลูกค้าหลากหลายธุรกิจเฉพาะ
– ช่วยประหยัดค่าภาษี โดยวางแผน และ ประเมินธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ Lazada Shopee ที่มีรายการค้าเป็นจำนวนมาก
– บริการให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาบริการ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี ติดต่อ

ขอบเขตงานบริการ รับทำบัญชี

บริการทำบัญชี และ การวางแผนภาษีเพื่อให้เจ้าของกิจการนำไปใช้เพื่อสร้างธุรกิจที่มั่นคง

การทำบัญชี

รวบรวมและจัดเก็บเอกสารรวมถึงการบันทึกบัญชีรายวันการขายรายรับและรายจ่ายบัญชีลูกหนี้ – เจ้าหนี้บัญชีรายวันทั่วไปการจัดชุดบัญชีแยกประเภทย่อยและการจัดเก็บรายเดือน 

ให้คำแนะนำด้านบัญชี – จัดเก็บภาษีและเอกสารพื้นฐานในการบันทึกบัญชี

 วิเคราะห์รายการใบสำคัญบันทึกรายรับรายจ่ายและรายการปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆเป็นไปตามกฎหมายการบัญชีและสำนักงานภาษีอย่างครบถ้วน 

บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีระบบโปรแกรมบัญชีตามมาตรฐานสำนักภาษี

การยื่นแบบภาษี

ประจำเดือน

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)

จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ – VAT (ภธ. 40)

จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

ประจำปี

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคธรรมดากลางปี (ภงด.94) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภงด.90, 91)

จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

ทำการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นงวดบัญชีพร้อมทั้งนำส่งงบการเงินให้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีคุณภาพ เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป

ประกันสังคมและอื่นๆ

จัดทำและยื่นแบบฟอร์มเงินสมทบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนประจำเดือนที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

บริการยื่นภาษีป้ายเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ (ภ.พ. 1) 

บริการยื่นภาษีที่อยู่อาศัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจ (บ้านเป็นของวิสาหกิจเท่านั้น) 

เป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรกรมทะเบียนการค้ากระทรวงแรงงานหากมีหนังสือเชิญเข้าพบ 

วางแผนภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีที่อยู่อาศัยให้ประหยัดและถูกต้อง หลักการบัญชีที่ปรึกษาการควบคุมภายในที่ดีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา

@accountpro line qr code

LINE ID : @accountpro

สาขารัชดา (สำนักงานใหญ่): 

129/1 อาคารรัชดาออร์คิด ซอยหัสดีเสวี ถนนสุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ให้เราติดต่อกลับ

Copyright © 2020 Accountpro plus Co., Ltd. All rights reserved.