4 กรณียื่นภาษีช้า และ วิธีขอลดเบี้ยปรับ ฉบับเข้าใจง่าย

4 กรณียื่นภาษีช้า และ วิธีขอลดเบี้ยปรับ ฉบับเข้าใจง่าย

ถ้าจ่ายเงินภาษีไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด ต้องทำยังไง? – รู้จักกับเบี้ยปรับภาษี และอัตราต่างๆ ในการเสีย และการขอลดเบี้ยในกรณีที่โดนปรับ

ก่อนอื่นเลยเราเชื่อว่าหลายๆ คนคงถึงเวลาแล้วที่ต้องเสียภาษี แต่ถ้าอยู่ดีๆ บางครั้งเราอาจจะลืมการชำระเบี้ยเสียภาษี หรือเลยกำหนดเวลาในการชำระภาษีในเวลานั้นๆ ไป แล้วเราควรจะต้องทำอะไรต่อหลังจากนี้ถ้าเกิดเราดันลืมขึ้นมาจริงๆ วันนี้เราจึงจะพาไปรู้จักกับ ‘เบี้ยปรับ’ และวิธีในการ ‘ขอลดเบี้ยปรับภาษี’ ว่าจะมีอะไรยังไงบ้าง ไปดูกัน

เบี้ยปรับภาษีคือ…

จํานวนเงิน หรือการชําระหนี้อย่างอื่นที่มิใช่เป็นจํานวนเงินที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรก ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นตัวผู้ที่เสียภาษีจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มจากจำนวนเดิมที่มีอยู่ โดยเงินค่าปรับที่ผู้ต้องเสียภาษีอากรจะต้องเสียเพิ่มขึ้นจากจํานวนภาษีอากรที่ต้องชําระจะขึ้นอยู่กับสรรพากรเป็นคนกำหนด

แต่ละเบี้ยปรับมีค่าปรับยังไงบ้าง

โดยปกติแล้วการเสียค่าเบี้ยปรับสามารถแบ่งได้ 2 กรณี คือ กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (ต้องมีการยื่นแบบปกติมาก่อนถึงจะยื่นเพิ่มเติมได้) กับกรณีไม่เคยยื่นแบบมาก่อน (ลืมยื่น) จะต้องเสียค่าปรับดังต่อไปนี้

1.ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 15 วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 2 ของเบี้ยปรับ  

  1. ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 5 ของเบี้ยปรับ

3.ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของเบี้ยปรับ

  1. ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลัง 60 วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของเบี้ยปรับ

วิธียื่นขอลดเบี้ยปรับ

ในกรณีนี้ถ้าตัวผู้เสียภาษีรู้แล้วว่าตนจะต้องเสียค่าปรับในกรณีใด และหากต้องการจะใช้สิทธิผ่อนผันในการเสียค่าเบี้ยปรับ ต้องทำเป็นหนังสือสาระสำคัญในการชี้แจงเหตุผล และในคำขอต้องเขียนระบุให้ชัดเจนว่าขอลดเบี้ยปรับถึงแค่ไหน เพราะตัวเจ้าหน้าที่จะไม่พิจารณาในส่วนคำขอที่ขอเกินนั่นเอง

ติดต่อเรา

@accountpro line qr code

LINE ID : @accountpro

สาขารัชดา (สำนักงานใหญ่): 

129/1 อาคารรัชดาออร์คิด ซอยหัสดีเสวี ถนนสุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ให้เราติดต่อกลับ

Copyright © 2020 Accountpro plus Co., Ltd. All rights reserved.