ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 แบบเข้าใจง่าย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 แบบเข้าใจง่าย

เมื่อไม่นานมานี้ร่างพระราชบัญญัติในเรื่องของภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากทางคณะกรรมการสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วนะ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมานี้เอง

หลายๆ คนคงสงสัยกันใช่มั้ยล่ะว่าทำไมถึงต้องมีการเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ด้วย? ที่ต้องเก็บภาษีนั้นเป็นเพราะว่าในการเก็บครั้งนี้เพื่อที่จะนำมาใช้แทนภาษีโรงเรือน และที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน และที่ดิน พ.ศ. 2508 โดยร่างพ.ร.บ. ภาษีที่ดินจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภาษีที่ดินฯ ซึ่งจะเริ่มจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปนี้แล้ว!

ตามมาดูรายละเอียดความเป็นไปกันว่าจะมีอะไรบ้าง และใคร ที่ไหน จะต้องเสียภาษียังไงกันบ้าง

* ครม. ย่อมาจากคำว่า คณะรัฐมนตรี
* สนช. ย่อมาจากคำว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทำความเข้าใจในภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างให้มากขึ้น

ภาษีที่ดินฯ คืออะไร?

โดยปกติแล้ว ภาษีที่ดินฯ เป็นการเก็บเงินที่มาจากรายได้ที่ได้จากรายได้ที่เราถือครองอยู่ เช่น บ้าน อพาร์ตเมนต์ รวมไปถึงสิ่งต่างๆ ที่ตั้งถาวรอยู่บนที่ดิน ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของที่ดินได้นั่นเอง

ซึ่งในร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่นั้นภาษีที่ดินจะถูกนำมาเรียกเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินนั่นเอง (มีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา)

มาดูสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้กัน

ภาษีที่ดินฯ เป็นภาษีที่จัดเก็บจากทรัพย์สินของผู้เสียภาษี ที่จะนำมาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมไปถึงภาษีบำรุงท้องที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลอยู่ด้วย ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะถูกส่งตรงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้พัฒนาท้องถิ่นโดยไม่จำเป็นต้องส่งเป็นเรื่องรายงานรายได้แก่รัฐบาลส่วนกลาง

และใครบ้างล่ะ ที่ต้องเสียภาษีนี้? – รู้ถึงหลักการการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ

1. ผู้เสียภาษีที่ดินฯ: บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง, เจ้าของห้องชุด, ผู้ครอบครองหรือผู้ที่ทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
2. ผู้จัดเก็บภาษีที่ดินฯ: เทศบาลตำบลเทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนตำบล, กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
3. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีที่ดินฯ: ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด โดยไม่รวมพวกเครื่องจักร หรือส่วนที่ติดตั้งในโรงงาน ซึ่งเคยมีการเก็บภาษี
4. การคำนวณภาษีที่ดินฯ: มูลค่าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด × อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ
5. ฐานภาษีที่ดินฯ: คำนวณภาษีบนมูลค่าทั้งหมดของที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุด โดยคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินของกรมธนารักษ์
6. อัตราภาษีที่ดินฯ: อัตราภาษีที่ดินฯ ตามร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามประเภทของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4 กลุ่ม ได้แก่เกษตรกรรม, ที่อยู่อาศัย, พาณิชยกรรม และที่รกร้างว่างเปล่า
7. การยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินฯ: อปท. จะแจ้งการประเมินภาษีที่ดินฯ โดยส่งแบบการประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
8. การยกเว้น การลดหย่อนและการบรรเทาภาระภาษีที่ดินฯ: จะมีการ
– ยกเว้นภาษี: เป็นทรัพย์สินของรัฐ, ศาสนสมบัติ, องค์กรระหว่างประเทศ, ทรัพย์สินสภากาชาด, ที่ดินสาธารณูปโภค
– ลดหย่อนภาษี: เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคม โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาแต่ต้องไม่เกิน 90% ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสีย เช่น สถานศึกษาเอกชน กิจการสาธารณะ บ้านมรดก
– การบรรเทาภาระภาษี: เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีใน 3 ปีแรกของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสำหรับเจ้าของที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

ซึ่งถ้าจะให้พูดตรงๆ แล้วภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็เป็นแค่ภาษีที่มาแทนที่ภาษีโรงเรือนกับภาษีบำรุงท้องที่นั่นเอง ยังไงก็อย่าลืมทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นนะ

ติดต่อเรา

@accountpro line qr code

LINE ID : @accountpro

สาขารัชดา (สำนักงานใหญ่): 

129/1 อาคารรัชดาออร์คิด ซอยหัสดีเสวี ถนนสุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ให้เราติดต่อกลับ

Copyright © 2020 Accountpro plus Co., Ltd. All rights reserved.