ปิดงบการเงิน

พาร์ทเนอร์ของเรา

รับปิดงบการเงิน โดย สำนักงานบัญชีคุณภาพ

บริการปิดงบการเงิน

บริการปิดงบบัญชี รายเดือน/ปี และตรวจสอบบัญชีราคาย่อมเยาว์ พร้อมยื่นแบบกระทรวงพาณิชย์

รายละเอียดการให้บริการ

บริการปิดงบบัญชี รายเดือน/ปี และตรวจสอบบัญชี (Audit Service)  

Account Pro ตรวจสอบความถูกต้อง และปิดงบ โดยนักบัญชีและผู้ตรวจสอบคุณภาพ เชี่ยวชาญมากกว่า 10ปี ในการจัดการตามระเบียบกรมสรรพากร ที่กำหนดให้นักบัญชีลงนามในการจัดทำรายงานเพื่อยื่นส่งภาษี อย่างเคร่งครัด

* จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน,งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด
* ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA) และนำส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
* จัดทำเอกสารเพื่อนำส่งงบการเงินยื่นกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์(ภงด.50,ภงด.51,บอจ.5,ส.บช.3)
* จัดเตรียม ข้อมูล เอกสารเพื่อนำส่งงบ กับกระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบ DBD e-Filing

*บริการปิดงบสำหรับลูกค้าใช้โปรแกรมบัญชี เช่น FlowAccount, PeakAccount, SMEmove

ยื่นแบบประจำเดือน/ประจำปี

AccountPro ช่วยคุณยื่นแบบประจำเดือน เช่น ภพ.30, ภงด.1,  ภงด.51, ภงด.53, เงินสมทบประกันสังคม หรือแบบอื่นๆที่จำเป็นต้องยื่นให้กับกรมสรรพากร รวมถึงการยื่นแบบประจำปี ที่ต้องส่งให้กระทรวงพาณิชย์, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งจำเป็นต้องให้นักบัญชีลงนามในการจัดทำรายงานเพื่อยื่นส่งภาษี ให้ตรงเวลา อย่างเคร่งครัด

ให้คำปรึกษาด้านงานบัญชี

AccountPro จะคอยให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำในการจัดการภาษี หรือคำแนะนำอื่นๆที่ทำให้บริษัทเสียค่าใช้จ่ายด้านบัญชีภาษีน้อยที่สุด เพราะในจัดการบัญชีภาษี มีเรื่องของกฎหมายเข้ามาด้วย เรายินดีช่วยเหลือคุณ 

 

ข้อดีของการจัดจ้างสำนักงานบัญชี AccountPro

1. ลดโอกาสการเกิดทุจริตภายในบริษัท เพราะมีการตรวจสอบถึงรายการซื้อขาย และรายการอื่นๆในบริษัทให้ถูกต้อง

2. ทำงานรวดเร็ว เตรียมความพร้อมกับการจัดการภาษีได้ทันเวลา เพราะข้อมูลรายงานทางการเงินต่างๆ ที่ได้มาอย่างรวดเร็ว ทำให้ทางบริษัทวางแผนภาษีได้

3. ลดต้นทุนในการจัดจ้างคนทำบัญชีภายในบริษัท สามารถเลือกจ้างเฉพาะช่วงปิดงบได้

4.ช่วยแนะข้อผิดพลาดด้านบัญชี ภาษี ระบบบัญชี แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้งานด้านบัญชี ภาษี ภายในกิจการของท่านมีคุณภาพ 

AccountPro ช่วยคุณปิดบัญชี และให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการของงานบัญชีและภาษี ช่วยคุณตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ทำแบบฟอร์ม ส่งเอกสารให้กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และให้คำแนะนำบัญชีและภาษีให้กับคุณ!

ติดต่อเรา

@accountpro line qr code

LINE ID : @accountpro

สาขารัชดา (สำนักงานใหญ่): 

129/1 อาคารรัชดาออร์คิด ซอยหัสดีเสวี ถนนสุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ให้เราติดต่อกลับ

Copyright © 2020 Accountpro plus Co., Ltd. All rights reserved.