3 ข้อวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี SMEs

3 ข้อวางแผนภาษี ลดหย่อนภาษี SMEs

รู้จักวางแผนให้ดี ภาษีครึ่งปีลดได้เยอะ!

นั่งทำงานจนหัวหมุน รู้ตัวอีกทีก็ครึ่งปีซะแล้ว วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก คุณๆ ทั้งหลายก็อย่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานกันจนลืมเรื่องยื่นภาษีครึ่งปีไปนะ เพราะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปี เป็นช่วงที่คุณต้องยื่นแบบภ.ง.ด.94 หรือแบบแสดงรายได้ช่วงครึ่งปีนั่นเอง หลายคนสงสัยว่าตัวเองเข้าข่ายต้องยื่นภาษีครึ่งปีกับเขาด้วยไหม? ใครบ้างที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปี? รวมถึงการลดหย่อนภาษีครึ่งปีต่างจากแบบเต็มปีหรือไม่ แล้วคุณจะวางแผนการยื่นภาษีครึ่งปีได้อย่างไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาให้คุณได้ลองไปปรับใช้กัน

ใครบ้างที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปี

คนที่มีหน้าที่ยื่นภาษีครึ่งปีก็คือ คนที่มีรายได้ตามมาตรา 40(5)-(8) ซึ่งรายได้ในแต่ละมาตรามีรายละเอียดดังนี้
รายได้มาตรา 40(5) เป็นรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินต่างๆ เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เป็นต้น
รายได้มาตรา 40(6) เป็นรายได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น รายได้จากการรับทำบัญชี ค่าว่าความของทนายความ รายได้จากการรักษาคนไข้ของคุณหมอ ค่าออกแบบของสถาปนิก ค่าที่ปรึกษาของวิศวกร เป็นต้น
รายได้มาตรา 40(7) เป็นรายได้จากการรับเหมาที่เราต้องจัดหาสัมภาระที่สำคัญนอกเหนือจากเครื่องมือมาเอง
รายได้มาตรา 40(8) เป็นรายได้ที่นอกเหนือจากรายได้มาตรา 40(1)-(7) เช่น รายได้จากการเป็นนักแสดง ดารา รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการทำธุรกิจในนามบุคคลธรรมดา เป็นต้น

รายได้ตามมาตรา 40(5)-(8) ที่เราได้รับมาในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนนั้น จะต้องนำมายื่นแบบภ.ง.ด.94 โดยจะยื่นกันในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปี ทั้งนี้ หากใครเบี้ยวไม่จ่ายภาษีก็จะมีบทลงโทษเป็นเงินส่วนเพิ่ม 1.5% ของภาษีที่ค้างจ่าย โดยคิดเป็นรายเดือน และยังมีโทษปรับอีกไม่เกิน 2,000 บาทด้วยล่ะ

ลดหย่อนครึ่งปีต่างจากเต็มปีหรือไม่?

การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในช่วงครึ่งปีต่างจากการใช้สิทธิ์แบบเต็มปีอย่างแน่นอน ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบการลดหย่อนภาษีได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ
1. ลดหย่อนได้ครึ่งเดียวจากการใช้สิทธิ์แบบเต็มปี โดยค่าลดหย่อนในกลุ่มนี้เป็นค่าลดหย่อนที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองและครอบครัว ได้แก่ ลดหย่อนส่วนตัวผู้มีรายได้หรือคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ 15,000 บาท (เต็มปี 30,000 บาท)
ลดหย่อนบุตร คนละ 7,500 บาท (เต็มปี 15,000 บาท) หากลูกศึกษาในประเทศ ไม่เกิน 3 คน คนละ 8,500 บาท (เต็มปี 17,000 บาท) ลดหย่อนบิดามารดา ท่านละ 15,000 บาท (เต็มปี 30,000 บาท)

2. ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงในช่วงครึ่งปีแรก แต่ยอดลดหย่อนสูงสุดจะน้อยกว่าแบบเต็มปี ซึ่งเราจะเจอการลดหย่อนแบบนี้จากการใช้ค่าเบี้ยประกันชีวิตและดอกเบี้ยบ้านมาลดหย่อนภาษี โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 95,000 บาท ซึ่งจะน้อยกว่าแบบเต็มปีที่สามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุดที่ 100,000 บาทค่ะ

3. ลดหย่อนได้สูงสุดตามที่จ่ายจริงในช่วงครึ่งปีแรก และยอดลดหย่อนสูงสุดเท่ากับแบบเต็มปี ซึ่งค่าลดหย่อนที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ ค่าซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 15% ของรายได้ในช่วงครึ่งปีแรกที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บาท ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 15% ของรายได้ในช่วงครึ่งปีแรกที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 15% ของรายได้ในช่วงครึ่งปีแรกที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

วางแผนอย่างไรเพื่อลดภาษีครึ่งปี

การวางแผนเพื่อลดภาษีครึ่งปี คุณสามารถใช้กองทุน LTF และ RMF มาเป็นตัวช่วยลดหย่อนภาษีได้ โดยยอดเงินลงทุนที่คุณไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนกลุ่มนี้ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงกลางปีสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดตามที่จ่ายจริงในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งจะช่วยลดภาระภาษีของคุณไปได้พอสมควรเลย แต่หากคุณยังไม่ได้ลงทุนซื้อกองทุน LTF และ RMF เพราะมัวแต่รอลงทุนในช่วงปลายปี แบบนี้ก็จะไม่สามารถนำมาช่วยลดหย่อนภาษีครึ่งปีได้นะ

ยื่นภาษีครึ่งปีแล้ว ภาษีแบบเต็มปีต้องยื่นอย่างไร

การยื่นภาษีแบบเต็มปีก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่หลายๆ คนคิด สำหรับการยื่นภาษีแบบเต็มปีในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมนั้น ให้นำรายได้ ค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนของทั้งปีมายื่นในแบบภ.ง.ด.90 โดยรายได้ที่นำมายื่นจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 40(1)-(8) ซึ่งรวมถึงรายได้ที่คุณได้ยื่นไปแล้วในช่วงครึ่งปีแรกด้วย ในส่วนของภาษีที่เราได้จ่ายไปในช่วงครึ่งปีก็ให้นำมาแสดงในแบบภ.ง.ด.90 ด้วย เพื่อให้กรมสรรพากรรู้ว่า คุณเสียภาษีไปแล้วเป็นเงินเท่าไรนั่นเอง

เป็นอย่างไรบ้างข้อมูลที่เรานำมาฝาก การยื่นชำระภาษีครึ่งปีไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่ใครหลายๆ คนกังวล ในฐานะคนไทยแบบเราก็อย่าลืมยื่นภาษีแบบครึ่งปีและเต็มปีภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะข้อนี้สำคัญ แล้วถ้าคุณยิ่งรู้จักวางแผนเรื่องภาษีครึ่งปีแล้วล่ะก็ ก็จะเป็นการช่วยลดภาระภาษีที่คุณต้องจ่าย ทำให้คุณมีเงินเหลือเก็บเอาไปใช้อย่างอื่นได้อีกเยอะเลยล่ะ

ติดต่อเรา

@accountpro line qr code

LINE ID : @accountpro

สาขารัชดา (สำนักงานใหญ่): 

129/1 อาคารรัชดาออร์คิด ซอยหัสดีเสวี ถนนสุทธิสาร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ให้เราติดต่อกลับ

Copyright © 2020 Accountpro plus Co., Ltd. All rights reserved.